×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

تغییر باورهای مردم سطح کلان تهدیدات سایبرنتیک
28 فروردین 1400

مدیریت فضای فکری افکار عمومی خارج از دایرۀ حاکمیت است زیرا کنترل فضای سایبر کشور در اختیار حاکمیت قرار ندارد و عوامل دیگری نیز بر مدیریت این فضا اثرگذار هستند