مرتضی حیدری اظهار داشت: به منظورتعیین تکلیف اراضی سه منطقه روستایی در شهرستان جلسات زیادی برگزار شده تا مشکل مالکیت روستائیان بررسی ورفع بشود.

وی در ادامه اظهار داشت: روستاییان کرشت برای مالکیت زمین‌های خود مشکل دارند،  بافت اصلی  روستا از ابتدا ۱۱ هکتارتعیین شده بود اما تصرفات این روستا مساحتی در حدود ۵۰۰ هکتار است.

فرماندار پردیس عنوان کرد: تعیین تکلیف اراضی روستای کرشت تحت نظارت اداره منابع طبیعی واداره محیط زیست در حوزه مناطق چهارگانه زیست محیطی انجام می‌شود و پس از آن شهرداری و اداره اوقاف می‌توانند نسبت به رفع تصرفات اقدام نمایند.

حیدری درباره مشکل روستای اصطلک اظهار داشت: شرکت عمران در سال‌های گذشته زمین‌هایی  با سند مالکیت در حریم شهر پردیس به اهالی این روستا واگذار کرد، اما به دلیل مشکلات محیط زیستی امروز این زمین‌ها در حریم شهر پردیس محسوب نمی شود، شرکت عمران شهر جدید پردیس برای جبران این مشکل در منطقه ای دیگر به روستائیان زمین معوض می‌دهد.

وی درباره پلاک ثبتی ۲۴ طاهرآباد در شهرک بهار طلاییه گفت: در این شهرک هفت هزار نفر سکونت دارند که برای آنها سند تک برگ صادر شده است، به دلیل مسائل زیست محیطی برای اراضی این منطقه سند ملی صادر شده است و به استناد این سند اهالی خانه‌های خود را از دست می‌دهند، بررسی وضعیت این اراضی برای رفع مشکل در دستور کار قرار گرفته است.

تهرام/ ۹۴۴۱