عملیات اجرایی پروژه احداث پل با پیشرفت ۸۰ درصدی در حال اجرای مراحل پایانی عملیات عمرانی می باشد.

شهردار بومهن در خصوص پروژه عمرانی پل ارتباطی شهرک کشاورزی به ده بومهن اظهار داشت: پروژه فوق شامل ۲ فنداسیون و ۲ کوله به ارتفاع ۱۵ متر و عرض ۱۶متر است. عرشه فلزی پل نیز به وزن کلی ۲۵۰ تن نصب و تا کنون ۲۵۰۰ تن بتن ریزی انجام شده و اکنون مرحله خاکریزی و دروناژ پشت کوله ها رو به اتمام است.

علی بخشی اجرای وزنه بتنی در بخش های ابتدایی و انتهایی عرشه پل، شمع کوبی در زیر فونداسیون، اجرای دیوار برشی در زیر کوله های بتنی، افزایش باربری ستون های فلزی از طریق نصب گوشواره ها و نشیمن گاه های فلزی، نصب ضربه گیر و برش گیر در شاه تیرها و اجرای ضربه گیر و کلید برشی بتنی در پای ستون ها را از جمله اقدامات انجام شده با هدف افزایش مقاومت پل در مقابل بارهای ناشی از زمین لرزه و فرسایش ذکر کرد.

وی عنوان کرد: برآورد اولیه برای احداث این پروژه ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال بود که عملیات اجرای آن در مهر ماه سال ۱۳۹۵ شروع شد.

شایان ذکر است: عملیات احداث این پل به اتمام رسیده و دارای ۸۰ درصدپیشرفت فیزیکی است که ۲۰ درصد باقی مانده نیز مربوط به جدول گذاری ، نصب نرده ها و آسفالت ریزی عرشه پل می باشد.

شهردار بومهن اجرای این پروژه عمران شهری را بزرگترین پل شهرستان پردیس عنوان کرد و افزود: با احداث پل مذکور شهرک کشاورزی به محله ده بومهن متصل می شود و گره های ترافیکی در آینده ای نزدیک رفع خواهد شد.