به گزارش نشریه لواسان، ۱۷مردادماه، سیاوش شهریور فرماندار شهرستان شمیرانات روز خبرنگار را به این قشر تبریک گفت و افزود، روز خبرنگار روز دانایی و مسئولیت و هدایت است.از خداوند میخواهم شعله فروزان آگاهی و رسالت بزرگ میراث اهل قلم و خرد را در جان و دل خبرنگاران روشن نگاه دارد و جامعه ما را با وجود گرامی خبرنگاران از انحراف و فساد و عقب ماندگی رهایی بخشد.

تلاش شما در امتداد راه شهیدانی است که جان را فدای میهن و انقلاب کردند.