نگاهی کلی به سوابق فرهاد افشار

مسئول دفتر حوادث استانداری مرکزی
مدیر عامل سازمان پارک های شهر اراک
ریس اداره فضای سبز مناطق ۲ و۸
رئیس اداره بازرسی شهرستان ری
بخشدار کهریزک
عضو کمیسون ماده صد شهرداری باقرشهر
مشاور فرماندار و دبیر شورای اداری فرمانداری ری
قائم مقام و معاون خدمات شهری منطقه ۸
معاون امور شهری منطقه ۱۲
مشاور طرح های شهری شهردار منطقه ۱۲ و دبیر اجرایی باسازی محله عودلاجان
دبیر تهیه طرح بازنده سازی محله هرندی
دبیر تهیه طرح احیاء لاله زار
دبیرتهیه طرح احیاء میدان امام خمینی
دبیر تهیه پیش نویس طرح تفصیلی بازار تهران
مشاور و ارزیاب ارشد اداره کل انتصابات شهرداری تهران
عضو شورای بازنگری مدل شایستگی شهرداری تهران
مشاور و تدوین گر کانون های ارزیابی
مسئول تخصصی بررسی منابع انسانی اداره کل دفتر شهردار تهران
مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران