در بدو ورود مامورین مشاهده گردید تعداد هشت واحد مسکونی در طبقه ششم و هفتم مجتمع پوریا به علت انفجار ناشی از انتشار گازهای قابل اشتعال دچارآتش سوزی و تخریب دیوارها و واحدهای مشرف به مجتمع مسکونی الماس دو گردیده بود با توجه به وسعت آتش سوزی ضمن نجات حدود ۱۵۰ نفر از شهروندان از میان شعله های دود و آتش بلافاصله اکیپهای عملیاتی از چهار طرف هر دو مجتمع وارد عمل شده و به طور همزمان نسبت به اطفاء حریق واحدهای آتش گرفته اقدام نمودند و از سرایت حریق به واحد ها و بلوک های همجوار جلوگیری نمودند و سر انجام پس از شش ساعت تلاش بی وقفه موفق به مهار آتش سوزی گردیدند.

در فرایند آتش سوزی به دلیل عدم نصب سیستم تهویه در مجتمع های حادثه دیده قبل از اتمام سیلندرهای دستگاه تنفسی از آتش نشانی های وحیدیه،اندیشه،ملارد درخواست تزریق دستگاه تنفسی به آتش نشانان گردید.

متاسفانه در این آتش سوزی چند نفر از شهروندان و یک آتش نشان مصدوم که سریعا به مرکز درمانی انتقال داده شدند و همچنین میزان خسارت وارده توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.