آتش نشانان پس از حضور در محل مشاهده نمودند که آتش سوزی در یکی از کارگاه تولید یونولیت  به مساحت تقریبی ۴۰۰۰ مترمربع رخ داده و در مجاورت آن نیز تعدادی کارگاه دیگر واقع شده که در معرض حریق قرار داشتند.

آتش نشانان با حضور در محل عملیات اطفاء حریق را از چند جهت آغاز کرده و با مهار کردن آتش از سرایت آن به اماکن مجاور جلوگیری و پس از یک عملیات طولانی حریق بطور کامل مهار و خاموش گردید.

متاسفانه در این این حادثه یک آتش نشان و یک شهروند مصدوم گردیدند که توسط اورژانس حاضر در محل به بیمارستان انتقال یافتند.

علت این آتش سوزی و همچنین خسارت وارده توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریارتحت بررسی می باشد.