مدیر امور آبفای شاهدشهر با اعلام این خبر گفت: عملیات خط انتقال از مخزن جدید الاحداث با ۶۵۰ متر لوله گذاری به قطر ۴۰۰ میلیمتر و از جنس چدن داکتیل ضد زلزله اجرا شد.

وی افزود: با توجه به دبی اولیه  ورودی مخزن مذکور به میزان ۴۰ لیتر درثانیه از چاه های ۹،۱۰،۱۲ پس از ذخیره و کلراسیون مناسب در مخزن ۵ هزار متر مکعبی در حال تکمیل ، آب استحصالی از طریق خط مورد اجرا به شبکه آبرسانی شهر تزریق خواهد شد.

داود سمیعی در خصوص مزایای اجرای این عملیات بیان داشت: این طرح و بهره برداری از مخزن ۵ هزار متر مکعبی تاثیر بسزایی در کمیت و کیفیت توزیع آب شرب  خواهد داشت.