احسان نقوی حسینی فعال اقتصادی :توجه به “بازار متشکل ارزی ” ضروری است

بازار متشکل ارزی برای سامان دهی و توسعه بازار نقدی ارز شکل گرفته است. کوتاه شدن دست دلالان بازار ارز و بازارهای غیر رسمی در تعیین نرخ از دیگر اهدافیست که این بازار دنبال می کند.

بازار متشکل ارزی ، محلی برای عرضه و تقاضای بی واسطه ارز است که بر معاملات آنی و نقدی اسکناس متمرکز خواهد شد. با ایجاد این بازار و مشخص شدن نرخ ارز در داخل کشور، عناوینی مانند دلار سلیمانیه و … به حاشیه رفت و فشارهای بیرونی برای تعیین نرخ ارز به حداقل رسید .

در بازار متشکل ارزی ، ارزها به صورت نقد معامله می شوند و در این بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شده و دستوری نیست. خریداران و فروشندگان با ساز و کاری مانند بورس، پیش از آغاز معاملات، تقاضای خود را ثبت کرده و در نهایت بر اساس نزدیک ترین قیمت ، معامله انجام می شود.

کانون صرافان، کانون بانک های خصوصی و شورای هماهنگی بانک های دولتی به عنوان بازیگران اصلی این بازار هستند. بانک مرکزی نیز به عنوان بازیگردان اصلی، نرخ ارز را مدیریت می کند. نظارت این بانک بر بازار متشکل ارزی به صورت غیر مستقیم اعمال می شود.

در خصوص اهداف تشکیل بازار متشکل ارزی ، به نظر می رسد سیاست گذار در درجه اول می خواهد تا مبنای تعیین نرخ ارز را از بازارهای منطقه ای به داخل ایران منتقل کند و به دنبال شفافیت در شکل گیری نرخ تعادلی ارز بر اساس عرضه و تقاضا است .

بازار متشکل ارزی برای سامان دهی و توسعه بازار نقدی ارز شکل گرفته است. کوتاه شدن دست دلالان بازار ارز و بازارهای غیر رسمی در تعیین نرخ از دیگر اهدافیست که این بازار دنبال می کند.

 

احسان نقوی حسینی
فعال اقتصادی
linkلینک کوتاه خبری :

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید