به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز تفاهم نامه همکاری در راستای اجرایی شدن برنامه چهارم کشوری کنترل ایدز و پیرو اجرای مصوبات کمیته پیشگیری وکنترل ایدز ،  بین دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری به نمایندگی فرزانه مروستی ، اداره کل تبلیغات اسلامی استان تهران به نمایندگی سید ناصرالدین نوری زاده و معاونت های بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی به نمایندگی فربد عبادی فرد آذر، ‌شهنام عرشی و علیرضا دلاوری منعقد شد.
موضوع تفاهم نامه، آموزش شبکه تبلیغی با حضور کارشناسان معرفی شده از سوی معاونت های بهداشتی سه دانشگاه، سازماندهی و معرفی شبکه تبلیغی اعم از مبلغین و مبلغات به کانون های جمعیتی، بصیرت افزایی آحاد جامعه در برنامه های مختلف مناسبتی ، دینی و فرهنگی از طریق تشکل های مردم نهاد وابسته مانند مساجد ، ‌هیئات مذهبی، حسینیه ها،‌ مؤسسات و خانه های قرآنی شهری و روستایی و نیز تولید محتوای آموزشی شبکه تبلیغی است.
حمایت از استانداری تهران از برنامه مقابله با ایدز
این تفاهم نامه تا پایان سال ۱۳۹۸ ، پایان برنامه چهارم ملی استراتژیک « اچ. ای. وی»  قابل اجرا خواهد بود.
بر اساس این تفاهم نامه ، وظایف و اختیارات  معاونت امور اجتماعی فرهنگی استانداری شامل حمایت همه جنبه از اجرای این تفاهم نامه در حوزه های استانی و شهرستانی در برگزاری دوره ها، اخذ گزارش مستمر و بررسی شیوه اجرا و میزان همکاری های فی ما بین دستگاه های ذیربط، تقدیر از فعالان برنامه در پایان هر سال و تأمین منابع مالی طرح خواهد بود.
معاونت های بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی نیز موظف هستند موظف هستند سر فصل های آموزشی و تأمین مدرس دوره ها را برای گروه هدف، تعیین و اساتید دوره های آموزشی را بر اساس تقویم زمانبندی اداره کل تبلیغات اسلامی تأمین کنند، هم چنین اجرای برنامه های مطالعاتی برای ارزیابی اثر بخشی دوره ها به صورت مصاحبه ،‌ تکمیل پرسشنامه پس از توافق، ‌تأیید و اخذ مجوز از سازمان تبلیغات اسلامی را برعهده دارند.
بهره گیری از شبکه تبلیغ در جهت مقابله با ایدز
اداره کل تبلیغات اسلامی استان تهران نیز بر اساس این تفاهم نامه باید با معاونت های بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی در راستای دسترسی به اهداف طبق استراتژی اول برنامه ملی کنترل اچ آی وی تعامل و همکاری داشته،  برنامه عملیاتی و اجرای دوره های آموزشی ویژه مبلغین ،‌ مبلغات و سایر گروه های هدف  بر اساس نیاز و اولویت تدوین کرده و سازماندهی واعزام شبکه تبلیغ به کانون های جمعیتی ،‌ محافل دینی با تکیه بر آموزه های دینی را بر عهده گیرد.
همکاری با معاونت های بهداشتی دانشگاه ها در طراحی و تولید منابع آموزشی  و تبلیغی، مشارکت بخشی هر چه بیشتر شبکه تبلغی و تشکل های مردم نهاد وابسته در آگاهی بخشی عمومی ، صدور اعطای گواهی  های مربوط به شرکت کنندگان دوره ها ، جمع بندی و تنظیم گزارش سالانه از عملکرد کمی و کیفی اجرای دوره ها و ارائه آن دفتر امور اجتماعی فرهنگی استانداری نیز از وظایف اداره کل تبلیغات اسلامی تهران است.
این تفاهم نامه برای سه دانشگاه علوم پزشکی ، اداره کل تبلیغات اسلامی و دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران لازم الاجراست.