حاضرین در این جلسه پیرامون راهکارهای ترغیب بیسوادان به ویژه فعالان در کارگاه ها و کارخانجات شهرستان برای شرکت در دوره های سوادآموزی، روند مشارکت روستاییان در طرح های سوادآموزی، ظرفیت‌های قانونی تشویق کارفرمایان پیشرو در زمینه ریشه کنی بی سوادان در محیط کار و چگونگی حمایت شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا از فعالیت های آتی در راستای زدودن بیسوادی در سطح شهرستان به تبادل نظر پرداختند.
ارسال فرم های مربوط به سوادآموزی از سوی اداره آموزش و پرورش به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی و شهرداری ها و سایر اداراتی که با شهروندان ارتباط مستقیم دارند، اهتمام بخشداری ها و دهیاری ها به ترویج فرهنگ سوادآموزی ،اعمال تشویق برای حامیان و فعالان این عرصه و ایجاد زمینه دسترسی آسان متقاضیان به دوره های سوادآموزی از مصوبات این جلسه بود.

  • نویسنده : سردبیر
  • منبع خبر : فرمانداری پردیس