مهندس مقیمی استاندار تهران همراه با دکتر شهریور فرماندار شمیرانات و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی از جشنواره فرهنگی شهرستان شمیرانات بازدید نمودند.

  • نویسنده : سردبیر
  • منبع خبر : فرمانداری شمیرانات