دکتر هدایت مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد در آئین افتتاح ۱۰ پروژه عمرانی، خدماتی، فرهنگی، ورزشی و تفریحی اظهار داشت: سال ها پیش زمانی که شهر جدید هشتگرد احداث شد مردم استقبال خوبی برای حضور در این شهر داشتند اما با افزایش ترافیک و دوری مسیر این روند تا حدودی کاهش و در مقاطعی متوقف شد.

سیدمهدی هدایت گفت: پیش بینی می شود با گشایش پروژه های جدید عمرانی و تکمیل قطار شهری مردم برای سکونت در شهر جدید هشتگرد رغبت بهتری نشان دهند.

وی افزود: تامین آب شرب یکی از بزرگترین اقدامات اساسی ما محسوب می شود که با تخصیص منابع آبی از سد طالقان در آینده ۳۰۰ هزار نفر از آن بهره مند شده و مشکل کم آبی نخواهند داشت.

وی از تصویب حریم و پهنه بندی شهر جدید هشتگرد و احداث شهرک صنعتی شماره ۲ در اراضی روستای خور خبر داد و گفت: قرار است با واگذاری زمین توسط اداره منابع طبیعی ، شهرک صنعتی در حاشیه شهر جدید هشتگرد ساخته شود.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد اظهار داشت: قرار بود ۴۹ هزار واحد مسکونی مهر درشهر جدید هشتگرد ساخته شود که تاکنون ۲۵ هزار و ۶۰۰ واحد تکمیل و به مردم واگذار شده و ۹ هزار واحد نیز به شرط تکمیل آورده مردم تا شهریور ماه سال آینده به بهره برداری برسد لیکن مابقی به علت استقبال نکردن مردم راکد مانده است.

مدیرعامل ساعی شهر جدید هشتگرد از امام جمعه این شهر در خصوص اختصاص اعتبارات مصلای این شهر جهت گسترش فضای فرهنگی در سایر نقاط شهر تشکر و قدر دانی کرد

حبیب الله طاهرخانی هم در آئین گشایش این پروژه ها در شهر جدید هشتگرد افزود: در بین شهرهای جدید کشور، شهرجدیدهشتگرد از زیبایی و جذابیت معماری خاصی برخوردار است.

وی بیان کرد: اکنون وزارت راه و شهرسازی به منظور جذب نقدینگی و تامین مسکن نیازمندان درصدد واگذاری زمین برای ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی جدید به بخش خصوصی است.

معاون وزیر راه و شهر سازی بیان کرد: این واحدهای مسکونی جدید بدون دخالت دولت ساخته می شود که سهم شهر جدید هشتگرد ۱۰ هزار واحد مسکونی است.

وی کمبود سرانه ورزشی و فرهنگی را از مهم ترین مشکلات شهرهای جدید کشور از جمله شهر جدید هشتگرد عنوان کرد و از اهتمام شرکت عمران در جهت افزایش سرانه خبر داد.

امروز ۵۲ میلیارد تومان پروژه از جمله دو باب مدرسه، دو مجموعه ورزشی ، مسجد و مصلای الغدیر، دو پروژه از تعاونی های مسکن افتتاح و ۴۵۵ میلیارد تومان کلنگ زنی پروژه های زیربنایی شامل ۱۰ هزار واحد مسکن با رویکرد جدید، مشارکتی و خود مالکی و چهار مجموعه بازار روز با کمک بخش خصوصی انجام شد .

  • نویسنده : سردبیر