صدور بیشترین تعداد پروانه ساخت و کمترین انحراف از ضوابط در منطقه ۱۵

شهردار منطقه ۱۵ گفت: حوزه شهرسازی منطقه ۱۵ طی چهار سال گذشته در تعداد صدور پروانه ساختمانی، درصد پلاک های تجمعی در ستاد بازآفرینی و نیز در میزان انحراف از ضوابط و مقررات ساخت، منطقه برتر تهران بوده است.

به گزارش شهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۵، وحیدرضا محمدی با اشاره به اینکه صدور پروانه ساخت و ساز مهم ترین نقش را در ارتقای کیفیت سکونت در مناطقی جنوبی شهر و دارای بافت فرسوده و ناکارآمد ایفا می کند، گفت: منطقه ۱۵ علی رغم کاهش میزان صدور پروانه در شهر تهران به دلیل رکود اقتصادی و کرونا موفق به کسب رتبه نخست در صدور تعداد پروانه ساختمانی شده است.

او در ادامه به افزایش خدمات و تسهیلات برای تسریع نوسازی بافت های فرسوده در این مدت  اشاره کرد وگفت: اقداماتی نظیر رسیدگی ویژه و خارج از نوبت  به پرونده ها، وجود نمایندگان سازمان نوسازی شهر تهران در دفاتر توسعه محلی به منظور تسریع در روند امور و نیز بازدید های میدانی و خارج از نوبت شورای معماری برای تسریع پرونده ها انجام شد که از نتایج آن کسب رتبه نخست در نوسازی بافت فرسوده و ستاد باز آفرینی شهر طی سه سال اخیر بوده است.

شهردار منطقه به بهسازی بافت های فرسوده و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان با تامین زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد و گفت: در این مدت به همت سازمان نوسازی شهر تهران ۴ پاتوق محله در بافت فرسوده احداث و تحویل شهروندان شده است.

linkلینک کوتاه خبری :

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید