به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران،حسن بیگی،معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران و سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی  با تاکید بر نقش و اهمیت توجه به جوانان گفت: استفاده از ظرفیت جوانان اولویت استانداری تهران است.

وی بر رویکرد تعامل و بهره مندی از ظرفیت و توان علمی و فکری همه اقشار و گروه های مختلف جوانان برای شرکت و عضویت در مجمع مشورتی جوانان تأکید کرد.

در پایان جلسه ضمن بررسی مفاد اساسنامه مجمع مشورتی جوانان استان تهران، دبیران کارگروه های تخصصی مجمع تعیین شدند.

براین اساس؛آقای مصدری دبیرکارگروه اقتصادی، آقای ترابی دبیرکارگروه محیط زیست وسلامت، خانم جلیل نژاد دبیرکارگروه فرهنگی و اجتماعی، آقای ابراهیمی دبیرکارگروه زیربنایی و امور توسعه، آقای جباری دبیرکارگروه علم و فناوری و آقای کوثری مسئول ارتباطات و رسانه منصوب شدند.

در این جلسه اعضای هیئت موسس با تشریح اهداف و برنامه های مجمع درخواست همکاری و مساعدت همه مدیران استانی را برای بهره مندی از توانمندی ها و ظرفیت های جوانان منتخب استان داشتند.

گفتنی است، در این جلسه، محمد پیرای دبیر هئیت موسس مجمع نیز گزارشی از آخرین اقدامات انجام شده برای برگزاری اولین نشست مجمع تشریح نمود.

  • نویسنده : سردبیر
  • منبع خبر : استانداری تهران