آگاه سازی شهروندان قدس توسط کارشناسان اورژانس اجتماعی بهزیستی شهرستان قدس

یاری زاده رییس بهزیستی شهرستان قدس در اظهار داشت، کارشناسان اورژانس اجتماعی با توجه به اینکه افرادی ماهر و توانا بوده، می توانند عواملی موثر در این مساله باشند و همچنین عوامل زمینه ساز وقوع خودکشی در سطح شهرستان را شناسایی کرده و از وقوع آن پیشگیری نمایند.

یس بهزیستی شهرستان قدس از آگاه سازی شهروندان این شهرستان در خصوص پیشگیری از وقوع خودکشی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان قدس و در خصوص پیشگیری از عوامل خودکشی رییس این شهرستان، آگاه سازی توسط اورژانس اجتماعی را عنوان نمود.

یاری زاده رییس بهزیستی شهرستان قدس در این خصوص اظهار داشت، کارشناسان اورژانس اجتماعی با توجه به اینکه افرادی ماهر و توانا بوده، می توانند عواملی موثر در این مساله باشند و همچنین عوامل زمینه ساز وقوع خودکشی در سطح شهرستان را شناسایی کرده و از وقوع آن پیشگیری نمایند.

این مقام مسوول در ادامه تصریح نمود؛ در شهرستان قدس و با استفاده از حداکثری از امکانات، کارشناسان حوزه اورژانس اجتماعی با استقرار در اماکن عمومی و مشاوره به شهروندان به آگاه سازی عمومی می پردازند.

linkلینک کوتاه خبری :

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید