حیدری در پایان این بازدیدها به نزدیکی آغاز سال تحصیلی اشاره کرد و گفت: اول مهر بهار علم و دانش و فصل شادابی و طراوت دانش آموزان است و ما وظیفه داریم مراکز آموزشی را برای استقبال از دانش آمنوزان آماده کنیم و بازدید امروز نیز به همین منظور انجام گرفت.
فرماندار پردیس پیشرفت پروژه ها را بسیار خوب توصیف کرد و گفت: کارها با سرعت تمام در حال اجرا است و از ۳ مدرسه ای که بازدید شد، یک مدرسه واقع شده در شهر بومهن کاملا آماده پذیرش دانش آموزان است که برنامه ریزی برای برگزاری مراسم شروع سال تحصیل برای شهر بومهن در این مدرسه انجام خواهد گرفت و در ۲ مدرسه دیگر نیز هیچ گونه عملیات عمرانی و احداث بنا باقی نمانده که نشان از درک درست شرایط شهرستان از نظر ورود دانش آموزان جدید و اهتمام متولیان امر برای آماده سازی مدارس دارد.
وی از انجام نگرفتن کامل تاسیسات موتور خانه در دو مدرسه شهر پردیس و وصل نبودن انشعابات در یکی از این مدارس به عنوان بزرگترین نقص های مدارس نوساز بازدید شده نام برد و افزود: شرکت عمران شهر پردیس تلاش خود را به کار گرفته و کارهای مفیدی برای شهروندان انجام داده است اما این نواقص می تواند زحمات این شرکت در ساخت ۲ بنای آموزشی استاندارد با بهترین کیفیت و نقشه را کمرنگ جلوه دهد.
حیدری از جمع  بندی مشکلات موجود سخن گفت و تصریح کرد: دستورات لازم را برای تمام ادارات خدمات رسان مبنی بر همکاری و تعامل همه جانبه با اداره نوسازی مدارس، آموزش و پرورش شهرستان و شرکت عمران صادر خواهیم کرد و انتظار داریم این ادارات برای تکمیل مدارس ورود جدی داشته باشند تا این مدارس برای اول مهر آمادگی کامل را برای پذیرش از دانش آموزان ثبت نام شده به دست آورند در غیر اینصورت با مشکلاتی در ساماندهی دانش آموزان مواجه خواهیم بود.

 

  • نویسنده : سردبیر
  • منبع خبر : فرمانداری پردیس