این مراسم به منظور پیگیری دو هدف فرهنگی و ورزشی تحت عنوان پویش ملی «توپ من، توپ تو» در راستای بهره گیری اقشار کمتر برخوردار جامعه از امکانات ورزشی سایر شهروندان به صورت نمادین در مجموعه فرهنگی ورزشی شهرداری پردیس (سالن شهدای گمنام) برگزار شد.

پویش ملی «توپ من، توپ تو» در شهر پردیس به همت کمیته بازی و ورزش کودکان هیئت ورزش های همگانی شهر پردیس برگزار شد.

در جریان برگزاری برنامه فرهنگی ورزشی مذکور هادی سوهانی رئیس کمیسیون فرهنگی هنری شورای اسلامی شهر پردیس و رئیس هیئت ورزش های همگانی شهر پردیس، نایب رئیس این هیئت، مسئولان کمیته های تخصصی و جمعی از شهروندان به همراه فرزندانشان حضور داشتند.

     

  • نویسنده : اشرف پورمند
  • منبع خبر : پوششی