به گزارش خبرنگار پردیس، اداره فضای سبزشهرداری پردیس، گل های زمستانی مقاوم به برودت نسبی دما مانند بنفشه، کلم، کلم داوودی و.. را در گلدان های طبقاتی جایگزین گلهای زمستانی کردند.

گلدان‌های طبقاتی یکی از نماهای زیبای شهر پردیس در حوزه فضای سبز هستند و زینت بخش  میادین اصلی شهر امام خمینی ره و عدالت وخیابانهای اصلی شهر هستند.

زیبا سازی شهر پردیس از روز گذشته آغاز شده و شهروندان پردیس هر روز شاهد توسعه فضای سبزدر شهر به همت اداره فضای سبز این شهر هستند.

 

  • نویسنده : اشرف پورمند
  • منبع خبر : پوششی