به گزارش خبرنگار پردیس، این دوره آموزشی با حضور کارکنان شهرداری پردیس و پرسنل سایر شهرداری های شمال و شمال شرق استان تهران در سالن جلسات شهرداری پردیس برگزار شد.

در این دوره بازآموزی مهمترین قوانین پرکاربرد در حوزه شهرسازی به ویژه نوسازی و  آخرین تغییرات ایجاد شده در آنها پرداخت. توسط استاد و کارشناس حاضر در این جلسه تدریس شد.

دوره های آموزشی و بازآموزی ضمن خدمت طی سالیان اخیر با همکاری شورای اسلامی شهر و شهرداری پردیس و استانداری تهران به منظور به روز رسانی دانش کارکنان شهرهای شمال و شمالشرق استان تهران به میزبانی پردیس برگزار می شود.

 

  • نویسنده : اشرف پورمند
  • منبع خبر : پوششی