مالیات منبع مالی مطمئن، برای تأمین سلامت جامعه

مدیر کل امور مالیاتی استان ایلام تأکید کرد: مالیات یکی از منابع مالی مطمئن برای ارایه خدمات مطلوب در حوزه سلامت است.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سعید کریمی، مدیر کل امور مالیاتی استان ایلام با بیان این مطلب گفت: بر اساس قانون، یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده به بخش سلامت اختصاص می یابد که نقش مهمی در جهت توسعه مراکز و امکانات درمانی و تأمین هزینه های مردم در بخش سلامت دارد.
مدیرکل امور مالیاتی استان ایلام با بیان اینکه از منابع مالی مطمئن برای ارائه خدمات مطلوب در حوزه سلامت است، اضافه کرد: درآمد‌های حاصل از مالیات بر ارزش‌افزوده نقش موثری در تحول نظام سلامت به‌خصوص در مناطق کمتر توسعه یافته، روستایی و عشایری ایفا می‌کند.
گفتنی است از مجموعه 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده، 3 درصد به شهرداری ها و دهیاری ها برای توسعه خدمات شهری و روستایی ، 1 درصد به بهداشت و درمان برای توسعه بهداشت و درمان عمومی و0/27درصد برای توسعه ورزش عمومی اختصاص می یابد و مابقی به خزانه جهت انجام امور کشور واریز می گردد.
linkلینک کوتاه خبری :

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید