مشارکت و همراهی متولیان فرهنگ؛ضرورت مبارزه با استحاله فرهنگی

با توجه به تغییر جنگ افزارهای سخت به جنگ افزارهای نرم و ماهیت تغییر یافته جنگ امنیت نرم جامعه ایران ضرورت هم افزایی و همکاری مشترک دستگاهها و نهادهای متولی فرهنگ ،هنر و رسانه ضروری است.

خبرگزاری مهر فرهنگ و اندیشه: در سالهای اخیر ساختار و سرعت تحول در حوزه فرهنگ و هنر و رسانه بر هیچ کس پوشیده نیست پژوهشگران بسیاری به پیدایی این مسایل و روندی رو به رشد در عرصه جهانی واقف و به مطالعه پرداخته و توسعه فرهنگی را رد کنار سایر ابعاد توسعه محور مدنظر قرار داده اند .کشورهای توسعه یافته و رو به رشد همزمان با بررسی و برنامه ریزی پیشرفت و توسعه قرهنگی کشورهای خود برای سایر فرهنگ ها و ملل جهان نیز برنامه ریزی کرده و در تلاشند تا سبکی واحد و شیوه ای یکسان را در توسعه فرهنگ جهانی با ابزارهای گوناگون به نتیجه برسانند کم توجهی به بازنگری فرایند های تحول فرهنگی در سطح کلان و برنامه ریزی دقیق بر شیوه اجرای برنامه های توسعه محور در حوزه فرهنگ و هنر و رسانه می تواند در آینده ای نه چندان دور تاثیرات منفی بی شماری را در سطح عمومی و نخبگانی ایران اسلامی به وجود اورد و ره اورد این بی دقتی ها دست رسی به استحاله فرهنگی جامعه ایرانی را به ارمغان دارد و باعث شکل گیری حرکت های هنجارشکن و جنبش های اجتماعی ساختار شکن شود.

در این میان، گونه شناسی فعالیت های کلان فرهنگی و پیش بینی ظهور رویدادهای نوینی چون رسانه های ترکیبی ، تدبیر برای تامین امنیت نرم ایرانیان را به ضرورت طلب می کند هر چند تاریخ سیاست فرهنگی ایران از زمان طرح ریزی آن از ابتدای پیرزوی انقلاب اسلامی ایران تاکنون، نمایانگر نقش محوری دولت در ارتقاء و ساماندهی دانش، هنر، فرهنگ و شکل گیری تدریجی ساختارهای وزارتخانه‌ای و نهادهای فعال فرهنگی و تصویب بودجه های ملی بوده است اما گذشت چهار دهه از فعالیت های کلان فرهنگی نیاز های جدی این حوزه به باز نگری و برنامه ریزی علمی مبنی بر علم روز را نیاز دارد.

حفاظت از میراث فرهنگی کشور، خلق هنرهای معاصر، آموزش فرهنگ ، هنر و رسانه و نشر آن در تمامی سطوح جامعه، تمرکز زدایی اداری و تدوین نظامنامه برای بازارهای صنعتی فرهنگ از جمله نیاز های جدی این حوزه است و با تمرکززدایی اداری عبارت از انتقال قدرت و منابع از سطوح مرکزی به سطوح استانی و لایه های صنوف تخصصی با حفظ مرکزیت دولت نیز می تواند در رفع برخی از مشکلات موثر باشد.افزایش بودجه فرهنگی کشور،گسترش دامنه حوزه فعالیت نهادها و سازمان های فرهنگی جهت تحت پوشش قرار دادن هنرهای مختلف والقاء معیارها و موازین بخش فرهنگ به بخش اقتصاد در اغاز هزاره جدید نیز می تواند راهگشا وباشد.

از آنجا که تخصیص بودجه به بخش فرهنگ و هنر کشور بر اساس دستورالعمل های کلی تعریف شده توسط دولت و مجلس صورت می گیرد.تعیین خط و مشی و دستورالعمل های کلی در حیطه اختیارات بالاترین مقام فرهنگی هر دستگاه قرار دارد. به عبارت دیگر چنانچه دستگاه نظارتی بر حوزه فرهنگ چون شورابعالی انقلاب فرهنگی است که تصمیم گیرنده چگونگی تقسیم و توزیع بودجه میان مدیریتهای مختلف فرهنگی داخل و خارج باشد بررسی هزینه های انجام شده نیز آسان‌تر شده و از آن جا که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنها نهاد دولتی تأمین کننده بودجه فعالیتهای فرهنگی کشور نیست بلکه شمار دیگری از نهادها و دستگاه‌های فعال در حوزه فرهنگ مانند سازمان تبلیغات اسلامی ،سازمان اوقاف و امور خیریه و دفتر تبلیغات اسلامی و.. نیز بعنوان نهادهای معین در این خصوص مشارکت می نمایند. این قبیل بودجه ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به مراکز مرتبط پرداخت می گردند و با عنایت به رشد جهانی تحولات و پیشرفت های تکنولوژی و شرایط کرونا در جهان معاصر ضرورت فعالیت مشترک فعالیت های فرهنگی بیش از پیش ضروری به نظر می رسد.

تا آنجا که با توجه به قوانین موجود حوزه فعالیت‌های فرهنگی در حوزه مدیریت شهری در هر شورایی به وضوح تبیین نموده و بر اساس مصوبات موجود در حال اجرایی شدن است و مدیران فرهنگی محلی خدمات فرهنگی متعددی را به مردم ارائه می دهند که در برخی موارد با خدمات کلان مدیریت فرهنگی در راستای موازی کاری قرار دارد و مسؤولیت اجرای بسیاری از رویدادهای فرهنگی من جمله فستیوالهای فرهنگی و هنری و رسانه ای را طور مستقل بر عهده می گیرند و هماهنگی لازم در حوزه فعالیت ها و برنامه های کلان فرهنگی توسط دستگاهها و نهادهای متولی حوزه فرهنگ و هنر و رسانه بوحود نیامده و نتیجه مشترکی را دربر نخواهد داشت و ضروری است با توجه به تغییر جنگ افزارهای سخت به جنگ افزارهای نرم و ماهیت تغییر یافته جنگ امنیت نرم جامعه ایران وبا توجه به فعالیت دشمنان ایران اسلامی که از بین بردن احساس امنیت توده ها در ایران اسلامی را نشانه رفته اند به ضرورت هم افزایی و همکاری مشترک دستگاهها و نهادهای متولی فرهنگ ،هنر و رسانه نگاهی عمیق و جدی داشت تا توان هرگونه رویارویی با حرکت استحاله ای دشمن در قبال ایران، که به تعبیر مقام معظم رهبری «امروز جنگ دنیا، جنگ رسانه‌‏هاست»_ عنوان جنگ های روز جهان را «جنگ رسانه» تعبیر می کنند_ به وجود آید وتهاجمی که در ترویج جهت مهندسی تازه افکار عمومی برای رسیدن به هویت اجتماعی تازه ای که «دین ستیز» و «دین گریز» است ساماندهی شده است ناکام بمانند.

linkلینک کوتاه خبری :

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید