سیدعلی موسوی جوردی در گفت و گو با خبرنگار پردیس اظهار داشت: یکی از مشکلات حال حاضر در اجرای مباحث فرهنگی شهر پردیس، کثرت متولیان اجرای این امور است.

وی تصریح کرد: این شرایط شهروندان علاقه مند به مشارکت در امور فرهنگی را دچار سردرگمی کرده و مشکلاتی را نیز برای تخصیص اعتبارات لازم از سوی مدیریت شهری ایجاد می کند، از این رو تشکیل و راه اندازی یک مدیریت واحد فرهنگی در پردیس به منظور انسجام بخشی بیشتر به مباحث فرهنگی یک ضرورت است.

این مقام مسئول، مساجد را پایگاه‌های مهم فرهنگی در شهر دانست و افزود: مدیریت شهری پردیس همواره به مساجد بعنوان یک بازوی توانمند در توسعه امور فرهنگی می نگرد، از این رو تعامل با این پایگاه های فرهنگ ساز در دستور کار شورای اسلامی شهر و شهرداری پردیس قرار دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر پردیس با بیان اینکه شهر پردیس شرایط ویژه ای دارد، افزود: وجود مسائل مختلف پیرامون شهر پردیس، چالش هایی را برای شهر و شهروندان ایجاد کرده که عبور از این برهه حساس و تبدیل چالش ها و تهدیدها به فرصت های گرانبها، نیازمند تعاملی تنگاتنگ میان مردم، شورای اسلامی شهر، نهادهای مختلف عمرانی، خدماتی و فرهنگی و از همه مهمتر روحانیت معزز است.

به گفته موسوی جوردی، پردیس طی دوره چهارم از داشتن شورای اسلامی شهر محروم بود و امروز مردم این شهر برای رفع مشکلات و گره های خود به این مجموعه مراجعه می کنند و حجم این مطالبات بسیار زیاد است.

وی  در ادامه افزود:اعضای شورای اسلامی شهر پردیس طی جدولی مدون و زمان بندی شده به صورت روزانه در محل ساختمان شورا پاسخگوی شهروندان هستند و تا کنون بیش از ۶ هزار درخواست از سوی شهروندان مطرح شده که اشتغال بخش عمده این مطالبات است.

  • نویسنده : اشرف پورمند
  • منبع خبر : مصاحبه