کورش گلریز ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: واحد شهرسازی شهرداری پردیس هنگام صدور گواهی پایان کار در نقاط بافت شهری، نواحی کارگاهی و … ضمن مکاتبه با واحد فضای سبز و اخذ استعلام، از محل پروژه بازدید می کند تا از اجرای میزان فضای سبزی که سازنده نسبت به آن مکلف شده، اطمینان حاصل کند.

وی ادامه داد: ساخت فضای سبز در داخل بافت شهری به صورت حداکثری رعایت می شود و تاکید شهرداری پردیس بر ایجاد فضای سبز و رعایت تعهدات از سوی صنعتگران در نواحی کارگاهی است.

به گفته این مقام مسئول، بزرگترین مشکل پیش روی اجرای طرح های فضای سبز در فاز هفت شهر پردیس، دیده نشدن زمینی مناسب در این بخش طی سنوات گذشته است که در حال حاضر ستاد توسعه فضای سبز شهرستان را با مسئله جانمایی زمین مواجه کرده است.

شهردار پردیس تصریح کرد: در صورت تعیین زمین مناسب در نواحی کارگاهی علاوه بر انجام وظایف ذاتی توسط شهرداری در توسعه فضای سبز، فرصتی مناسب برای اجرای تعهدات واحدهای صنعتی آینده در این سرفصل فراهم می آید.

 گلریز از آمادگی کامل شهرداری پردیس در سایه حمایت های اعضای محترم شورای اسلامی این شهر برای احداث بوستان «صنعتگران» و یا با هر عنوان دیگری در فاز هفت بعنوان نواحی کارگاهی و صنفی به شرط وجود زمینی مناسب خبر داد.