تهران-ریان- رئیس شورای اسلامی شهرستان پردیس از ضرورت ایجاد نمابشگاه ثابت در شهرستان خبر داد

محمد قانبیلی در گفت و گو با خبرنگار ریان اظهار داشت: در این شهرستان از نظر فضا و مکان سرپوشیده در مضیقه هستیم و تاسیس نمایشگاه دائمی بسیاری از مشکلات اشتغال را رفع می کند.

وی در ادامه افزود: این نمایشگاه برای اولین با در شهرپردیس در منحل ورزشگاه شهدای گمنام برگزار شده است، با وجود فضای کوچک نمایشگاه غرفه‌های خوبی حضور داشتند و هنرمندان طرح های بسیار خوبی را در حوزه صنایع دستی عرضه کردند.

رئیس شورای اسلامی شهرستان پردیس گفت: در بحث اشتغال بیشترین مشکل را در حوزه زنان بی سرپرست و بد سرپرست داریم، برخی از غرفه های نمایشگاه به منظور کمک به شرایط اقتصادی در اختیار بانوان بی سرپرست، بدسرپرست و کارآفرین قرار داده شد.

  • نویسنده : اشرف پورمند
  • منبع خبر : مصاحبه