به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران جلسه شورای معاونین استانداری تهران به ریاست شکراله حسن بیگی سرپرست استانداری تهران و با حضور معاونان و مدیران کل استانداری تهران برگزار شد.

در این جلسه صادقی، مدیرکل اداره  امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران گزارشی از عملکرد این اداره در مراکز سلیمانخانی،گل تپه و پاکدشت و همچنین وضعیت خدمات رسانی به اتباع خارجی در بخش های اقامتی، آموزشی،تابعیت،سلامت،صدور برگه تردد،مدیریت تشکل ها و خدمات فرهنگی ارائه داد.

در ادامه جلسه، شکراله حسن بیگی با اشاره به ضرورت برگزاری منظم کارگروه هاوکمیسیون های تخصصی استانداری با حضور مدیران و معاونان گفت: به اطلاع رسانی عملکردها باید توجه شود و نیاز است گزارش اقدامات به طور دوره ای و فصلی ارائه شودتا  جای خالی اطلاع رسانی خدمات وتلاش هایی که در بخش های مختلف انجام می شود، جبران شود

  • نویسنده : محسن نجف پور