مدیرعامل شرکت آبفای شرق استان تهران اظهار داشت: برخلاف تصور مردم کشور مبنی بر خوش آب و هوا بودن شهر رودهن متاسفانه این شهر و شهرهای بومهن و پردیس با مشکل اساسی کمبود آب روبرو هستند و منابع آبی ضعیفی دارند.

مجبتی صفدری در ادامه بیان کرد: تعدادی از چاه های آب شرب شهر رودهن به طور کامل تعطیل شده و علی رغم آبرسانی از سد لتیان به رودهن و بومهن و پردیس باز هم با مشکل کمبود آب مواجه هستیم.

مدیرعامل شرکت آبفای شرق استان تهران با بیان اینکه جمعیت سه شهر رودهن و بومهن و پردیس لحظه ایی افزایش می یابند اظهار داشت:در صورت عدم رعایت مصرف، قطعا در سالهای آینده با مشکلات زیادی در تامین آب شرب خواهیم داشت.

صفدری در ادامه افزود:  آموزش در بین جوانان و نوجوانان در مدارس، مدیریت مصرف و صرفه جویی در میان خانواده ها، عدم استفاده از آب شرب بهداشتی برای مصارف کشاورزی و باغداری و کارخانجات صنعتی و تولیدی باید در دستور کار قرار بگیرد و همه دستگاه ها از لحاظ شرعی و قانونی موظف به اجرای آن هستند.

مدیرعامل شرکت آبفای شرق استان تهران در خصوص آبرسانی به روستاها گفت: نیاز روستاهای بخش رودهن بر اساس آمار جمعیتی و وضعیت توپوگرافی  برآورد شود تا  در خصوص نحوه انتقال آب شرب سالم ببرنامه ریزی شود.

صفدری با اشاره به اینکه وظیفه تامین آب شرب بهداشتی در روستاها وظیفه اداره آبفای روستایی است گفت: ما در کنار این اداره به تامین آب شرب روستاها کمک خواهیم کرد تا هر چه زودتر به نتیجه برسیم.

مدیرعامل شرکت آبفای شرق استان تهران تصریح کرد: با توجه به وضعیت موجود در منطقه به جهت فقر منابع آبی ،چاه های غیر مجاز باید جمع آوری شوند تا به منابع آبی زیر زمینی آسیبی نرسد.

صفدری در ادامه اظهار داشت: انتقال آب از شهر به روستاها صرفا جهت شرب است و نباید از آن برای باغداری و کشاورزی استفاده کرد.

مدیرعامل شرکت آبفای شرق استان تهران در پایان گفت: امیدواریم در سال جاری شاهد بارش مناسب باران و برف در منطقه باشیم.

  • نویسنده : اشرف پورمند
  • منبع خبر : پوششی