پیشنهاد به اونایی که بیشتر روز سرپا هستن

افرادی که بیشتر روز سرپا هستند ممکن است دچار درد پا، کمر و گردن شوند اما راهی وجود دارد که این افراد به سادگی می توانند از این دردها جلوگیری کنند.

چند حرکت ورزش برای افرادی که بیشتر روز سرپا هستند

این که مدام در طول روز فقط در یک پوزیشن بایستید، باعث می شود که جریان خون به قسمت ساق پا، کمر و گردن محدود شود و خیلی در طول بدن گردش نداشته باشد و در نتیجه بدن درد می گیرد. در این قسمت از نمناک قصد داریم 4 حرکت ورزشی را به کسانی که اکثر روز سر پا هستند و حرکت خاصی ندارند، معرفی کنیم تا دچار مشکل نشوند.

حرکت کششی شبیه به لانچ

 • در این حرکت باید پوزیشنی شبیه به لانچ را بگیرید.
 • یعنی یکی از پاهای خود را به سمت جلو برده و پای دیگر را تا جایی که می توانید بکشید و به سمت عقب ببرید.
 • روی زانوی پای عقب خم شوید، به این صورت که زانو به زمین بچسبد.
 • سپس هنگامی که پوزیشن و حرکت خود را تثبیت کردید، یکی از دست های خود را از سمتی که پای تان به سمت عقب رفته، به سمت دیگر بدن بکشید و دوباره همین حرکت را برای دست و پای دیگر به انجام برسانید.

حرکت کششی

پوزیشن بچه

 • به صورت چهار زانو روی زمین بنشینید.
 • یک تشک زیر خود بیندازید.
 • سپس دست های خود را از بالا صاف کنید و به سمت جلوی بدن بیاورید و کف دستان تان را روی زمین بچسبانید و تا جایی که می توانید آن ها را بکشید.
 • با انجام این کار قسمت پشت کمر هم کشیده می شود.
 • سپس از جای خود بلند شوید و این بار دستان تان را کمی مایل به سمت راست گذاشته و بدن تان را به صورت کج به سمت راست بکشید.
 • حال همین حرکت را برای سمت چپ هم تکرار کند.

پوزیشن بچه

کشش همسترینگ

 • برای این که قسمت پای شما هم کشش را احساس کند، باید پا های خود را بیشتر از عرض شانه باز کنید.
 • دست خود را نیز باز و صاف نگه دارید.
 • حال یکی از دستان تان را به پای مخالف بزنید.
 • باید به سمت پایین خم شوید تا دست شما به انگشتان پای تان بخورد.
 • حال همین حرکت را برای دست و پای مخالف به انجام برسانید و کشش را روی دست و پا های خود احساس کنید.

کشش نزدیک به یک دیوار

 • یک دیوار را پیدا کنید و کمی از آن فاصله بگیرید.
 • صاف کنار دیوار بایستید، به طوری که پاهای تان تقریباً جفت باشد. پایی که از دیوار فاصله بیشتری دارد را جلوی پای دیگر قرار دهید. حال دستان خود را از بالای سرتان بکشید.
 • میان تنه خود را خم کنید تا دستان تان به دیوار بچسبد.
linkلینک کوتاه خبری :

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید