به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه  اجتماعی، علی اقبالی گفت: دارندگان کارت اقامت آمایش ۱۳ (ویژه اتباع افغانستانی)، هویت ۱۲ (اتباع عراقی) و دارندگان گذرنامه (تبدیل وضعیت، خانواری و مجردی)برای تشکیل پرونده، صدور و تمدید پروانه کار (کارت کار اتباع) موظفند از اول دی ماه جاری به دفاتر کاریابی منتخب موضوع ماده ۲۰ آئین نامه اجرایی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های غیر دولتی در شهرستان محل اقامت خود مراجعه کنند.

وی افزود: هزینه صدور پروانه کار موقت کار برای یکسال چهار میلیون ریال و برای تمدید پروانه کار موقت ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال تعیین شده است.

مدیر کل اشتغال اتباع خرجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: نشانی دفاتر کاریابی های منتخب در ۷ استان مشمول طرح در سایت ادارات کل تعاون، کار و رفاه استانها درج شده است.

اقبالی از اتباع خارجی مشمول طرح خواست از مراجعه به سایر دفاتر خودداری کرده و هنگام ثبت نام و انجام امور مربوطه در دفاتر منتخب از پرداخت هرگونه وجه نقد جداً خودداری کنند.

وی خواهان مشارکت و همکاری کارفرمایان در اجرای این طرح شد و گفت: یکی از اهداف طرح، ساماندهی اشتغال اتباع خارجی دارای مجوز قانونی و مقابله و برخورد قاطع با اشتغال غیرقانونی آنان است که با نظارت جدی ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۷ استان مشمول به اجرا در می آید.

مدیر کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص مجازات های قانونی به کارگیری غیرقانونی اتباع خارجی فاقد مجوز کار بیان داشت: طبق ماده ۱۸۱ قانون کار، کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است، به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده است، بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می شود مراتب را به وزارت کار اعلام نکنند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.