فعالان زن افغان خواستار حمایت حکومت آلمان شدند

ده‌ها تن از فعالان زن افغان مقیم آلمان به مناسبت هشتم مارچ، روز جهانی همبستگی زنان، از حکومت آلمان خواستار حمایت از افراد در معرض خطر در افغانستان شده اند.

در این درخواست که از سوی سازمان حامی پناهجویان «پروازول» سازمان دهی شده و به امضای حدود ۸۰ زن افغان در آلمان رسیده، آمده است: «ما همه روزه از طریق تلفون های همراه خود وحشتناک ترین اخبار و تصاویر را از افغانستان دریافت می کنیم که در آن کرامت انسانی دیگر رعایت نمی شود.»این زنان افغان از حکومت آلمان خواسته اند که برنامه جاری پذیرش افغان های در معرض خطر را ساده تر بسازد. آن ها همچنین درخواست کرده اند که الحاق اعضای خانواده افغان های مقیم آلمان گسترده تر شود.تداوم صدور ویزای بشردوستانه برای افغان ها یکی دیگر از خواست های زنان افغان است. آن ها به حکومت آلمان اصرار کرده اند که زنان و دختران افغان متقاضی پناهندگی را به دلیل تعقیب و آزار جنسیتی در کشور زادگاه شان به عنوان مهاجر به رسمیت بشناسد و محافظت بدهد.عالمه عالمه، مشاور امور افغانستان در سازمان پروازول وضعیت زنان در افغانستان را وخیم توصیف کرد و گفت که در این کشور «آپارتاید جنسیتی حاکم است».سارا نبیل، هنرمند افغان مقیم آلمان با ابراز حمایت از این درخواست گفت: «من در جمله آن هایی هستم که در ۲۰ سال اخیر به امکاناتی دست یافتند تا به مکتب بروند، به دانشگاه بروند، خود را توسعه بدهند و برای حقوق بشر فعالیت کنند.»امسال در روز جهانی همبستگی زنان توجهات عمدتاً به زنان افغان جلب شده است. ملل متحد گفته است که افغانستان تحت حاکمیت طالبان «سرکوب کننده ترین کشور در عرصه حقوق زنان» است. 

linkلینک کوتاه خبری :

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید