شرکت آلمانی اجساد ۱۶ مهاجر غرق شده را به کابل انتقالمی‌دهد

مقام‌های ایتالیا گفته اند که به خواست بازماندگان قربانیان سانحه غرق شدن قایق مهاجران برای انتقال اجساد به کشورهای مربوطه احترام می‌گذارند، اما انتقال اجساد به افغانستان بسیاری دشوار است.

مقامات وزارت داخله ایتالیا توضیح داده اند که انتقال سریع اجساد به کشورهای مانند افغانستان بسیار دشوار می باشد، اما با وجود آن به خواست بازماندگان قربانیان احترام می کنند و تلاش دارند انتقال اجساد به کشورهای مربوطه سازماندهی می شود.روز یک شنبه هفته گذشته قایقی با حدود ۱۵۰ سرنشین در نزدیکی ساحل ایتالیا غرق شد. تا حالا ۷۲ جسد به شمول ۳۲ جسد مهاجران افغان یافت شده است.مقام های شهر کروتونه در ایتالیا گفته اند که قرار است یک شرکت تدفین آلمانی انتقال ۱۶ جسد از طریق ترکیه به افغانستان را سازماندهی کند.اکثر قربانیان در روزهای اخیر توسط اقارب شان شناسایی شده اند. اقارب برخی از آن ها در آلمان زندگی می کنند و به همین دلیل قرار است هشت جسد به آلمان انتقال داده شوند. اواسط این هفته جسد یک قربانی افغان به آلمان انتقال داده شد.روز چهارشنبه وزارت داخله ایتالیا خواست تمام اجساد قربانیان را برای تدفین به یک قبرستان مسلمانان به شهر بولونیا انتقال دهد.اما بازماندگان قربانیان علیه این تصمیم اعتراض کردند و در برابر سالون ورزشی که اجساد نگهداری می شود، جاده را مسدود کردند. مقامات گفته اند که بعد از گفتگو با بازماندگان قربانیان، توافق شده است که آن ها اجازه دارند اجساد قربانیان به هر کشوری که می خواهند، انتقال بدهند.گفته شده است که ایتالیا هزینه انتقال اجساد را به دوش می گیرد. معلوم نیست که این قایق دقیقاً چه تعداد سرنشین داشته است و احتمالاً شماری از سرنشینان این قایق هنوز ناپدید اند.یک مهاجر افغان در ترکیه به دویچه وله گفت که خواهر و خواهرزاده اش در این سانحه غرق شده و اجساد شان شناسایی شده است، اما یک خواهرزاده اش تا حالا ناپدید می باشد.

linkلینک کوتاه خبری :

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید