ایتالیا می خواهد در برابر قاچاقبران انسان با قوانین شدیدترعمل کند

ایتالیا می خواهد در آینده با احکام شدیدتر زندان با قاچاقبران انسان مبارزه کند. جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا اعلام کرد که در آینده قاچاقبران انسان را که با زندگی مردم بازی می کنند، مجازات زندان تا ۳۰ سال روبرو خواهند شد.

 جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا، روز پنجشنبه پس از نشست هیئت وزیران اعلام کرد که قاچاقچیان انسان و حامیان آنها در آینده در صورت وقوع تصادفات و ورود بدون اجازه در آب های ایتالیا که منجر به مرگ انسان های می شود، با مجازات تا ۳۰ زندان مواجه خواهند شد. حکومت راستگرای ایتالیا با این اقدامات در برابر سانحه اخیر قایق در سواحل کالابریا در ایتالیا که در نتیجه آن حداقل ۷۲ مهاجر جان خود را از دست دادند، واکنش نشان داده است. ملونی جلسه کابینه خود را در شهر کوترو تشکیل داده بود، قبل از آن در ساحل این شهر حادثه اتفاق افتاده بود. او گفت که  “ما می خواستیم به طور نمادین با  قوانین کیفری تشدید شده برای قاچاقچیان انسان یک سیگنال ارسال کنیم”. او قاچاقبران انسان را “فروشندگان مرگ” خطاب کرده و گفت که ما در برابر آنها می جنگیم و پیروز می شویم.  ملونی گفت که این کاتالوگ جدید مجازات ها تنها بر آن قاچاقچیان که در خاک ایتالیا یا در آب های ایتالیا فعالیت می کنند نیست بلکه در سراسر جهان، بالای قاچاقچیان انسان تطبیق خواهد شد.

linkلینک کوتاه خبری :

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید