بیش از ۱۰۰۰ مهاجر از مدیترانه نجات یافته و به ایتالیارسیدند

به روز شنبه در ایتالیا، بعد از عملیات نجات، بیش از ۱۰۰۰ مهاجر از طریق بحیره مدتیرانه به ساحل رسیدند. گاردساحلی ایتالیا به دلیل عدم کمک رسانی به یک قایق با بیش از ۱۵۰ نفر، که در آخر ماه فبروری غرق شد، با انتقاد مواجه است.

چنانچه خبرگزاری انسا گزارش داده است، شب هنگام یک قایق حامل ۴۸۷ مهاجر به شهر بندری کروتونه در منطقه کالابریا در جنوب ایتالیا رسید. گارد ساحلی این قایق را تا ساحل اسکورت کرد.قبل از ظهر شنبه، یک کشتی گارد ساحلی جمعاً ۵۸۴ مهاجر دیگر را به بندر شهر رجو کالابریا برد. همه مهاجران قبل از آن، از کشتی های مزدحم در آب های بین المللی گرفته شده اند.ادارات ایتالیا گفته اند که شرایط جوی سخت و شمار زیاد مهاجران، عملیات نجات را «به صورت غیر عادی پیچیده» کرده بود. آن ها افزوده اند که تاهنوز صد ها مهاجر در قایق های نامساعد در بحیره در تقلا اند.گاردساحلی ایتالیا در روز های گذشته اغلب با انتقاد ها مواجه بوده است، زیرا در ۲۶ فبروری ماه گذشته یک قایق با بیش از ۱۵۰ مهاجر کمک دریافت نکرده و غرق شد. شمار زیاد اجساد مهاجران در روز های گذشته توسط اقارب آن ها، از آلمان نیز شناسایی شد.در میان قربانیان شمار زیادی مهاجران افغان نیز بوده اند. یک شرکت آلمانی مربوط به دفن اجساد، انتقال ۱۶ جسد را از طریق ترکیه به افغانستان سازماندهی می کند.به روز شنبه، دوهفته بعد از آن سانحه، نیروهای عملیاتی، جسد یک دختر را از بحر بیرون کردند. در این سانحه جمعاً دست کم ۷۴ نفر جان باختند.وزارت داخله ایتالیا گفته است که در روز های گذشته هزاران مهاجر در قایق ها به داخل کشور و یا در جزیره لامپیدوسا رسیده اند. تا روز پنج شنبه، بعد از آغاز سال به این سو، بیش از ۱۵ هزار و ۸۰۰ مهاجر راجستر شده اند. در دو سال قبل، شمار مهاجران در همین مدت حدود ۶۰۰۰ بوده است. 

linkلینک کوتاه خبری :

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید