با پیشنهاد امور آب و فاضلاب شهریار بازدید مشترک مدیریت مصرف معاونت بهره برداری شرکت از وضعیت انشعابات امامزاده اسماعیل(ع) شهریار انجام شد.

در طی این بازدید که با حضور مهندس قائمی سرپرست دفتر مدیریت مصرف و آب بدون درآمد شرکت و نظری تولیت آستان امامزاده، در آستانه شب های پرفضیلت لیالی قدراز تاسیسات انجام شد، وضعیت انشعاب، نحوه تامین و مصرف صحیح آب شرب در این مکان مقدس مورد بررسی قرار گرفت.

در این بازدید مشخص شد ، تولیت آستان، با بکارگیری شیر آلات کم مصرف و استفاده از سیستم آبیاری قطره ای نهایت کنترل و صرفه جویی در مصرف آب را اجرایی و در دستور کار قرار داده است، که از مجموع خدمات ارزشمند ایشان تقدیر بعمل آمد .

قابل ذکر است، مراسم پرفیض لیالی قدر همه ساله در صحن و محوطه امامزاده اسماعیل (ع) شهریار برگزار و محلی برای حضور جمع عظیم مشتاقان می باشد و در این ایام امور آب و فاضلاب شهریار نیز با هماهنگی قبلی برنامه ترویج مصرف صحیح آب را در دستور کار دارد .