در طی این بازدید که با حضور مهندس قائمی سرپرست دفتر مدیریت مصرف و آب بدون درآمد شرکت و نظری تولیت آستان امامزاده، در آستانه شب های پرفضیلت لیالی قدراز تاسیسات انجام شد، وضعیت انشعاب، نحوه تامین و مصرف صحیح آب شرب در این مکان مقدس مورد بررسی قرار گرفت.

در این بازدید مشخص شد ، تولیت آستان، با بکارگیری شیر آلات کم مصرف و استفاده از سیستم آبیاری قطره ای نهایت کنترل و صرفه جویی در مصرف آب را اجرایی و در دستور کار قرار داده است، که از مجموع خدمات ارزشمند ایشان تقدیر بعمل آمد .

قابل ذکر است، مراسم پرفیض لیالی قدر همه ساله در صحن و محوطه امامزاده اسماعیل (ع) شهریار برگزار و محلی برای حضور جمع عظیم مشتاقان می باشد و در این ایام امور آب و فاضلاب شهریار نیز با هماهنگی قبلی برنامه ترویج مصرف صحیح آب را در دستور کار دارد .