شهرستان تهران

شهرستان تهران یکی از شهرستان‌های استان تهران ایران است.مرکز این شهرستان، شهر تهران است که همزمان، مرکز استان تهران و پایتخت کشور ایران است؛ همچنین این شهرستان، پرجمعیت‌ترین شهرستان کشور است.

  • نام های پیشینطهران
  • جمعیت8737510
  • وسعت1336
  • پیش شماره تلفن ثابت021
  • کد پلاک ملی خودرو11-22-33-44-55