کتاب و ادبیات

دیار یار ، روایتی تاریخی از داستانی عاشقانه

در پیچ و خم کتاب «دیار یار» که پاراگرافی از آن در متن پایین عنوان شده است می‌توان هیجان زندگی را لمس کرد چون تک تک شخصیت‌های آن طوری تصویرسازی شده است که در جای خود هیجان خاصی را به مخاطب آن می‌دهد.