معارف و اندیشه

اندیشکده‌ها به میدان بیایند و وارد عمل شوند

در عصرانه هفدهم اندیشگاهی که پیروی نامه اندیشکده‌ها به دولت سیزدهم و سند تحول دولت برگزار شده بود مطرح شد که لازم است اندیشکده‌ها به میدان عمل بیایند و در مسیر اجرای سند تحول را بردارند.

فلسفه و آینده آن در ایران/ چرا امیدوار نباشیم؟

رضا داوری اردکانی در سخنرانی خود در همایش روز جهانی فلسفه گفت: چرا امیدوار نباشیم که ایران یک بار دیگر به فلسفه اعتنا و اهتمام کند پیداست که من و امثال من کم و بیش به فلسفه دلبسته‌­ایم.

انسان های خوب در لحظه مرگ چه می بینند؟

مرگ، عجیب ترین اتفاقی است که برای هر یک از ما رخ خواهد داد. اما شاید تا به حال به این فکر نکرده باشید که انسان در لحظه مرگ چه چیزهایی را می بیند.

جرج جرداق ادیب لبنانی- مسیحی که شیفته علی (ع) بود

جورج جرداق، ادیب و شاعر مسیحی- لبنانی در جایی گفته است: ای دنیا چه می‌شود اگر تمام نیروهای خود را فشرده‌سازی و در هر زمان مردی چون علی را با خرد و قلب و زبان و ذوالفقارش بیاوری؟

اغلب تولیدات علمی بومی خام و در مواردی فاقد محتواست

نویسنده کتاب «روش‌شناسی نیوتن» می‌گوید در هریک از رشته‌ها که نگاه کنید عموماً کارها تقلیدی و گرته‌برداری است. اغلب کارهایی که تحت عنوان بومی ارائه شده‌اند خام، سبک و در مواردی فاقد محتواست.

ماجرای ناهاری که علامه حسن‌زاده آملی به فرماندهان ناجا داد

لحظه‌ای گذشت؛ بعد بدون مقدّمه رفتند سراغ همان پرسشی که داشتم و شروع کردند به توضیح دادن. قریب به این ‌ضامین فرمودند که : «ما یک‌بار از رَحِم مادر متولّد می‌شویم به این می‌گویند تولّد جسمانی.