رسانه و ارتباطات

سیاست های انقباضی دولت رییسی در حوزه رسانه

واژه سیاست های انقباضی بیشترین کاربرد را در مباحث مالی داشته است.امروز در چهارمین ماه از حکمرانی دولت رئیسی شاهد تبلور سیاست های انقباضی و بسته در حوزه فرهنگ به خصوص در بخش رسانه هستیم.

قبادی معاون خبر ایرنا شد

مدیرمسئول خبرگزاری ایرنا کامران قبادی را به معاونت خبر این خبرگزاری منصوب کرد.

قصد محدودکردن شمارگان مطبوعات را نداریم

مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد گفت: وزارت ارشاد قصد محدودسازی تیراژ مطبوعات را ندارد و اصلاً وظیفه ما دادن کاغذ به مطبوعات نیست بلکه جایگاه حمایت مالی نسبت به روزنامه‌ها را داریم.

«آیت عقل و دین» منتشر شد

«آیت عقل و دین»؛ ویژه نامه چهلمین روز درگذشت علامه حسن زاده آملی(ره) منتشر شد.

دوره جامع «خبرنگاری بحران» برگزار می‌شود

دوره جامع «خبرنگاری بحران» با هدف ارتقای توانمندی خبرنگاران، عکاسان، تصویربرداران و مستندسازان در هنگام وقوع بحران‌های مختلف از سوی باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانه‌ای یونسکو ـ ایران برگزار می‌شود.