ارتباطات

اینترنت کم هزینه با تسریع در راه اندازی اینترنت ملی

نماینده مردم تهران با تأکید بر ضرورت توجه به حوزه ارتباطات و تقویت زیرساخت‌های این حوزه، گفت: شیوع کرونا و تغییر نظام ارتباطی مردم در جهان از حضوری به مجازی قطعاً بر میزان فعالیت‌ها و اهمیت حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات اثر گذاشته است و این وزارتخانه باید با تطبیق خود با شرایط جدید زمینه بهره‌مندی مردم از شیوه‌های نوین ارتباطی را فراهم آورد.