کشاورزی و دامپروری

استان‌های درگیر بحران آب، رکورددار تولید محصولات کشاورزی آب‌ بر !

استان‌های درگیر بحران آب نه‌تنها رکورددار تولید محصولات کشاورزی بلکه صدرنشین محصولات آب‌بر شده‌اند! گزارش وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی 1399-1400 به وضوح نشان داد که تولید محصولات آب‌بر بیشتر در استان‌های خشک اتفاق می‌افتد.‌