کار و تعاون

افتتاح مراکز نوآوری و توسعه تعاون در چهار استان کشور

چهار مرکز نوآوری تعاون و توسعه بخش تعاون ایران« منتا» در استان های سیستان و بلوچستان، گیلان، سمنان و خوزستان با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به صورت ویدیو کنفرانس راه اندازی شد.

ایجاد پلتفرم ملی اشتغال

وزیر کار گفت: در پلتفرم ملی اشتغال مشخص می شود بانک ها، اصناف، تعاونی ها، بخش خصوصی، متولیان بازار، دیپلماسی اقتصاد خارجی چگونه باید در زمینه اشتغال آفرینی کار کنند.