آموزش و پرورش

اما و اگرهای سامانه تاییدیه تحصیلی آموزش و پرورش

متاسفانه با توجه به اینکه برای دریافت تاییدیه تحصیلی از سامانه نام برده(emt.medu.ir)، پس از ثبت نام حداقل چند هفته باید صبر کرد تا تاییدیه پس از گذر از پروسه‌های اداری در آموزش و پرورش به محل درخواست کننده مدرک تحویل داده شود، این موضوع سبب مشکلاتی برای دانش آموزان و همین طور اعضای خانواده آنان می‌شود.

اعلام حمایت دبیر جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی ، از وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش

دبیر جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی ، در حمایت از وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گفت: این انتخاب بجا و شایسته را تبریک و یقیناً معرفی “دکتریوسف نوری”، راهگشای مسائل فرهنگی و آموزشی در راستای اجرای فرامین گام دوم انقلاب خواهد بود

رتبه‌بندی معلمان دومینوی مطالبه برای افزایش حقوق را کلید می‌زند؟

دبیر کمیسیون برنامه مجلس می‌گوید این نگرانی وجود دارد که بعد از افزایش حقوق معلمان در قالب رتبه بندی، باقی دستگاه‌های دولت نیز تقاضای افزایش حقوق داشته باشند و این دومینو ادامه پیدا کند.