آموزش و پرورش

اعلام حمایت دبیر جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی ، از وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش

دبیر جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی ، در حمایت از وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گفت: این انتخاب بجا و شایسته را تبریک و یقیناً معرفی “دکتریوسف نوری”، راهگشای مسائل فرهنگی و آموزشی در راستای اجرای فرامین گام دوم انقلاب خواهد بود

رتبه‌بندی معلمان دومینوی مطالبه برای افزایش حقوق را کلید می‌زند؟

دبیر کمیسیون برنامه مجلس می‌گوید این نگرانی وجود دارد که بعد از افزایش حقوق معلمان در قالب رتبه بندی، باقی دستگاه‌های دولت نیز تقاضای افزایش حقوق داشته باشند و این دومینو ادامه پیدا کند.

بازگشایی مدارس تقاضای اجتماعی است

مشهد – سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: بازگشایی مدارس تبدیل به تقاضای اجتماعی شده و بازگشایی تدریجی با رعایت اصول بهداشتی در دستور کار قرار گرفته است.