آموزش و پرورش

پاندمی فقر آموزشی در ایران و جهان

فقر در همه ابعاد آن، کم و بیش مبتلابه اکثر کشورهای جهان است. تلاش برای مقابله با فقر و کاستن از آلام آن سال‌هاست به عنوان چالشی نظری و عملی مطرح است.

آیا بناهای مدارس دولتی متروپل‌ های خصوصی هستند؟

در میان بحران‌هایی که در حال حاضر گریبان کشور را گرفته است آموزش و پرورش نیز با چالش‌های بسیاری روبه‌روست که در میان این چالش‌ها خود بناهای مدارس نیز چه از نظر تعداد و چه از نظر ایمنی و استحکام بنا با معضلاتی روبه‌روست.

نگرانی درباره‌ ترک تحصیل گسترده‌ دانش‌آموزان

طبق آمار اعلام‌شده از زمان شروع بیماری کرونا در کشور، میزان ترک تحصیل در ایران به شدت افزایش یافته است. این مطالعات همچنین نشان می‌دهد که آمار ترک تحصیل دختران بیش از پسران است. در این مقاله که توسط مرکز آموزشی علوی منتشر شده به علت‌های این موضوع پرداخته شده است.