حوزه

لزوم بازتاب مشکلات مردم توسط صدا و سیما

قم- آیت الله نوری همدانی با اشاره به اینکه متاسفانه امروز شاهد سختی معیشت مردم هستیم گفت: صدا و سیما باید مشکلات و کمبودهای موجود در جامعه را به شکل صحیح بازتاب دهد.

بسیج اساتید باید پیشرو همه بسیجیان باشد

قم- آیت الله نوری همدانی با اشاره به اینکه بسیج یک نیروی همراه با شور مقدس مبتنی بر عقل و درایت و مصلحت است گفت: بسیج اساتید باید پیشرو همه بسیجیان باشد.