دانشجویی

ویزای دانشجویان خارجی الکترونیکی می شود

رئیس سازمان امور دانشجویان از الکترونیکی کردن ویزای دانشجویان بین الملل خبر داد و گفت: سعی می‌کنیم فرایند گرفتن ویزا را از حالت دستی خارج کنیم و ویزای تحصیلی متناسب با زمان تحصیل باشد.

شناسایی و حل مشکل دانشجویان پر خطر

سرپرست دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان، دانشجویان را به ۴ دسته متعالی، متعادل، متزلزل و متلاشی از لحاظ روانی تقسیم بندی کرد و گفت: حل مشکل دانشجویان پر خطر باید در اولویت باشد.