با عرض پوزش، این نام‌کاربری از قبل وجود دارد!

مهاجرت

پولیس در جنوب فرانسه ۱۲ مهاجر را در دو موتر پیدا کرد

پولیس فرانسه در یک منطقه کوهستانی در نزدیکی مرز با ایتالیا ۱۲ مهاجر را در دو موتر پیدا کرد. از ما‌هها به این سو، شماری از مهاجران از طریق کو‌ههای مرزی آلپ از ایتالیا وارد فرانسه شده می‌شوند.

داکتران بدون مرز: فرانسه مهاجران زیرسن را به ایتالیا پسمی‌فرستد

یک سازمان خیریه مدعی است که مقام‌های مسئول فرانسه، مهاجران زیرسن و بدون همراه را در منطقه مرزی ونتیمیلیا به ایتالیا پس می‌فرستند. این سازمان به عقب راندن مهاجران را نقض مقررات موجود می داند.

برای یازدهمین بار فرانسه به دلیل بازداشت اداری افراد زیرسنمحکوم شناخته شد

دادگاه حقوق بشر اروپا هفته گذشته فرانسه را به دلیل بازداشت‌ افراد زیرسن در مراکز بازداشت اداری محکوم کرد. در یک مورد، دو کودک ۷ و ۸ ماهه از سوی مقام‌های فرانسوی تحت بازداشت قرار گرفته بودند. از ۲۰۱۱ تا کنون این یازدهمین بار است که فرانسه به دلایل مشابه محکوم شناخته می‌شود.

بریتانیا: وزارت داخله نزدیک به ۹۰۰ کودک را به عنوان بزرگ‌سالثبت کرده‌است

سه سازمان غیردولتی در بریتانیا پس از انجام یک تحقیق اعلام کردند که وزارت داخلۀ این کشور، حداقل ۸۶۷ کودک زیر سن قانونی بدون همراه را در سال ۲۰۲۲ به عنوان بزرگ‌سال ثبت کرده و از حقوقی که اشخاص زیر سن قانونی دارند، محروم کرده‌است.

لیتوانیا عقب راندن مهاجران را قانونی ساخت

پارلمان لیتوانیا قانون عقب راندان یا اخراج مهاجرانی که به گونه غیرقانونی از مرز عبور می‌کنند را تصویب کرد. بر اساس این قانون جدید، رضاکاران و شهروندان نیز می‌توانند در امتداد مرز بین لیتوانیا و بلاروس به نیروهای امنیتی این کشور ملحق شوند تا از عبور مهاجران غیرقانونی جلوگیری کنند.

اسکان مجدد: درخواست کمیسیون اروپا برای انتقال بیشترپناهجویان از ایتالیا

کمیسیون اروپا روز سه شنبه از کشورهای عضو خواست در همبستگی با ایتالیا، شمار بیشتری از پناهجویان را از این کشور بپذیرند. در ماه‌های اخیر ایتالیا با افزایش چشمگیر ورود مهاجران به سواحل این کشور روبرو شده است.