بایگانی‌های گفتگو – سایت خبری ریان
پروژه کمربند جنوبی شهر پردیس برای رفع گره های ترافیکی اجرایی می شود ۳۰ تیر ۱۳۹۷

پروژه کمربند جنوبی شهر پردیس برای رفع گره های ترافیکی اجرایی می شود

پروژه مسیر کمربندی جنوبی شهر پردیس مراحل اجرای خود را آغاز کرده است و امور عمرانی آن در چند فاز شهر پردیس پیگیری می شود