حقوقی و قضایی

آزادی ۱۰۷۱ زندانی در پویش مردمی «نذر هشتم»

راه‌اندازی پویش مردمی «نذر هشتم» مورد استقبال پرسنل زندان و همچنین سایر گروه‌های جهادی و مردمی قرار گرفته و طی دو ماه گذشته آزادی بیش از هزار زندانی را موجب شده است.

بعد نظارتی شوراها تضعیف شده است

معاون فنی دادستانی دیوان محاسبات کل گفت: همدستی شوراها و شهرداری‌ها باعث شده که بُعد نظارتی از بین رفته و حقوق مردم نیز دچار تضعیف شده است.