مجلس

بستن فضای مجازی و اینترنت راه چاره نیست

نماینده مجلس گفت: اگر قرار بود که با فیلتر کردن جلوی آشوب را بگیریم که ما فیسبوک، توئیتر، تلگرام را فیلتر کردیم و قاعدتا نباید دیگر اتفاقی می افتاد.

حاکمیت در قانون اساسی روش‌ها را به روش مد نظر قاطبه مردم اصلاح کند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: انتظار می‌رود مجموعه حاکمیت در حوزه های مختلف و در چهارچوب قانون اساسی نسبت به اصلاح روش‌هایی که مد نظر قاطبه مردم است اقدام نماید و نقطه شروع دروهله اول مجلس شورای اسلامی است.

برگزاری تجمعات نیازی به قانون جدید ندارد

یک نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصل ۲۷ قانون اساسی با تاکید بر این‌که «در این اصل گفته نشده که کیفیت این موضوع را قانون تعیین کند و قانونی نوشته شود تا برای برگزاری تجمعات مجوز اخذ شود»، اظهار کرد: هر قانونی که قرار باشد برای این اصل قانونی در نظر گرفته شود، باید از همان درجه آزادی که در قانون اساسی لحاظ شده، تبعیت کند.