احزاب

اولین و تنها راه‌حل عبور از بحران فعلی ایران «گفت‌وگو» است

احمد زیدآبادی جزء آن دسته از چهره‌های سیاسی است که همواره به گفت‌وگو اعتقاد داشته است. به‌همین‌دلیل راه‌حل کشور برای عبور از این بحران‌های فعلی را شکل‌گیری فضا و زمینه مناسب در راستای گفت‌وگو می‌داند؛ اما با توجه به دور جدید اعتراضات تا چه اندازه فضا برای گفت‌وگو وجود دارد و اینکه بدنه معترضان که عمدتا از جوانان و نوجوانان دهه ۸۰ تشکیل شده‌اند، تا چه حد گفت‌و‌گوپذیر هستند، سؤالات محوری است که «شرق» در گپ‌وگفت با این روزنامه‌نگار باسابقه و تحلیلگر مسائل سیاسی به دنبال یافتن پاسخ‌های آن است.