محیط زیست

شهر خرس‌های قطبی در کانادا

شهر چرچیل کانادا برای هشت هفته از اکتبر تا نوامبر،که خرس‌های قطبی از خواب تابستانی بیدار شده و منتظر یخ بستن خلیج هستند به مرکز تجمع خرس‌های قطبی مبدل می‌شود.

سرچشمه اصلی زاینده رود خشک شده است

اصفهان – نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر تونل کوهرنگ خشک شده و میزان ورودی آب آن به یک‌سوم رسیده است.